Terug naar homepage

Misschien vertrek je naar het buitenland en wil je daar een auto huren. Dan ga je best na of je rijbewijs wel geldig is in het land van bestemming

Je rijbewijs, het bekende roze drieluik, mag dan in België nog geldig zijn tot 2033. Als je het in het buitenland nodig heb kun je er niettemin problemen mee krijgen. Om te beginnen als de foto te oud is en onvoldoende overeenstemt met hoe je er ondertussen uitziet. Ook in Europese landen kan dat probleem zich voordoen.

De E.U. en bilaterale overeenkomsten

Zolang je foto maar aan de vereisten voldoet is je Belgische rijbewijs, Europees model, geldig in alle landen van Europa, dat wil zeggen de 28 landen van de Unie maar krachtens bilaterale overeenkomsten ook in Zwitserland en in de andere landen die niet tot de EU horen. Als je je in een van die landen zou vestigen heb je wel een rijbewijs nodig dat is afgeleverd door het land waar je je domicilieert. In een land van de Europese Unie bedraagt de maximumtermijn daarvoor 2 jaar maar niet-EU-landen kunnen daarvan afwijken. In Zwitserland heb je bijvoorbeeld maar 12 maanden om dit in orde te brengen.

Buiten Europa: bij voorkeur een internationaal rijbewijs

België ondertekende verdragen met tal van landen op andere continenten die daardoor ons rijbewijs erkennen. Op de website van de regering kun je die landenlijst raadplegen. Het gemakkelijkste is echter om buiten Europa voor een internationaal rijbewijs te opteren. Het zal in elk geval de contacten met autoverhuurders en politie vergemakkelijken. Een dergelijk internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Het is verkrijgbaar via de gemeentelijke diensten en kost ongeveer 25 euro.

Japan en China, een geval apart

Beide Aziatische landen vormen buitenbeentjes wat rijbewijzen betreft. Japan erkent bijvoorbeeld het internationale rijbewijs niet maar wel het Belgische. Daar hoort dan wel een vertaling bij die wordt afgeleverd door de Japanse autofederatie. China daarentegen erkent ook ons Belgische rijbewijs maar dat wil niet zeggen dat je er in het Rijk van het Midden de weg mee op mag. Het dient eerst ingewisseld tegen een Chinees document!