Terug naar homepage

Om elektrische mobiliteit een boost te geven slaan Mitsubishi, EDF en CDC de handen in elkaar

NGM S.A.S, kortweg NGM, is de naam van de onderneming die Mitsubishi, EDF (Electricité de France) en CDC (Caisse des dépôts et consignations) hebben opgericht. De drie besloten om hun middelen en kennis te bundelen om zo een boost te geven aan de ontwikkeling, de financiering en het management van uiteenlopende projecten op het vlak van elektrische mobiliteit.

Groen licht van de Europese Commissie

Volgens de Europese Concentratieverordening diende de Commissie akkoord te gaan met de oprichting van NGM, het resultaat van het samengaan van drie reuzen uit hun sector. Die goedkeuring kwam er begin mei 2017. De nieuwe partners van Mitsubishi hebben hun sporen verdiend in hun geavanceerde sectoren. EDF is een referentie in de elektriciteitsdistributie in Frankrijk en daarbuiten. CDC is als openbare instelling actief in de financiering van projecten van algemeen belang en in fondsbeheer en participaties in sectoren die openstaan voor concurrentie.

G2V en V2G

Via NGM willen Mitsubishi en partners hun programma’s gericht op elektrische auto’s een duw in de rug geven. Een van de speerpunten daarbij wordt een versnelde ontwikkeling van de vereiste infrastructuur voor het heropladen. Het gaat daarbij om het zogeheten ‘G2V’, wat staat voor ‘grid-to-vehicle’, dat wil zeggen van het elektriciteitsnet naar de wagen.  Maar ook de omgekeerde richting, ‘V2G’ (vehicle-to-grid) maakt deel uit van de doelstellingen van NGM. Studies hebben namelijk aangetoond dat elektrische wagens op termijn gebruikt zouden kunnen worden om elektriciteit van hernieuwbare bronnen op te slaan en af te geven aan het net. De idee daartoe is ontstaan na een analyse van het gedrag van automobilisten in Europa. Daaruit blijkt dat de helft van de voertuigen permanent thuis gestationeerd staan en dat 69% van de actieven gemiddeld 6 uur per dag op voorbehouden plaatsen doorbrengen. Geschat wordt dat een wagenpark van 20.000 elektrische voertuigen het equivalent kan leveren van de energieproductie van een kerncentrale!