Terug naar homepage

Mitsubishi lanceert SkymatiX: informatie vergaren met drones en satellieten om de 4e industriële revolutie te ondersteunen

De digitalisering van de industrie wordt beschouwd als de 4e revolutie van de sector. Mitsubishi Corporation maakt zich op hieraan om een grote bijdrage te leveren via SkymatiX Inc, de joint-venture die ze samen met Hitachi heeft opgericht. Het doel van deze firma: teledetectiediensten aanbieden voor de industrie.

Internet der dingen

Teledetectie is rechtstreeks verbonden met het concept van het internet der dingen (Internet of Things of IoT). Dat wil het internet doortrekken naar de fysieke wereld door voorwerpen te voorzien van sensoren en communicatiemodules. Dankzij de uitwisseling van informatie in beide richtingen, kunnen deze toestellen gegevens verzenden en ontvangen om bepaalde acties automatisch te starten en bij te dragen tot de continue verbetering van de industriële processen.

Drones en satellieten

SkymatiX gaat luchtvaartuigen ontwikkelen, produceren en in de handel brengen zoals drones en satellieten die speciaal ontworpen zijn om informatie te vergaren. Daarnaast zal het bedrijf een service aanbieden om die gegevens op te slaan (cloud) en te analyseren waarmee industriëlen de efficiëntie en precisie van hun productieprocessen kunnen verbeteren. Door de hele informatieketen aan te pakken, wil SkymatiX een volledige oplossing aanbieden aan bedrijven die overtuigd zijn van het potentieel van het IoT maar te vaak met technische problemen af te rekenen krijgen om het in hun werkwijze te integreren.

Voor de eindgebruiker zal de bijdrage van SkymatiX zich vertalen in betere producten en ongetwijfeld een lagere aankoopprijs.

Het eerste domein waarin SkymatiX actief zal zijn, is de landbouw waar de firma haar diensten zal aanbieden om de groei van gewassen te beschermen en controleren. Ook in de bouwsector wil SkymatiX naam maken met diensten om werven en gebouwen in realtime te beheren. En dat zijn slechts twee voorbeelden van de industriële revolutie waartoe SkymatiX op innovatieve wijze gaat bijdragen!